onsdag den 11. marts 2009

Hvorfor døde europæisk imperialisme?

Imperialismens bortgang - et spørgsmål om for høje omkostninger


Noter om kolonialisme, imperialisme og globalisering på baggrund af filmen (og bogen af samme navn)

”Empire - How Britain made The Modern World” .

Kort sagt kan man sige, at de europæiske kolonier brød typisk sammen til sidst af følgende årsager:

De to verdenskrige havde ruineret UK. UK skyldte USA mange penge, efter begge verdenskrige.
Kolonilande som Frankrig, Nederlandene og Belgien stod i samme situation. Derfor modtog de også alle Marshallhjælp (Marshall var samtidig med til at sikre Europa som et gryende marked til afsætning af produkter fra USA).

For dyrt. Ikke mindst i UK´s tilfælde blev det også for dyrt at fastholde kolonierne og at opruste militært fordi andre europæiske magter siden 1860´ erne (ca.) igen forsøgte at trænge sig på i endnu ikke koloniserede områder. Det koster mange penge at holde andre væk med militære aktioner - især når de andre også opruster og søger ud i verden.

Europæerne (dog ikke belgierne i Congo) havde med tiden etableret en lokal elite i kolonilandene, som også fik uddannelse. Derved var de i stand til både at udtrykke krav om selvstændighed og i stand til at klare sig uden kolonimagterne i en nu moderne verden.


Bekæmpelse af selvstændighedsbevægelserne i kolonilandene var for dyrt,
både økonomisk og politisk, og krævede ofte at føre krig mod hele befolkninger - ser ikke godt ud i pressen.

Aksemagternes (Tyskland, Italien og Japan) besættelse af de europæiske kolonimagters hjemlande og deres kolonier, havde overbevidst befolkningen i kolonilandene om at kolonimagterne var svage og godt kunne besejres militær.

Hele samfundsudviklingen med mere demokrati, mere uddannelse, friere presse og flere rettigheder til borgerne, havde udbredt accepten af folkeslags selvbestemmelsesret (gjaldt kun europæiske stater/europæisk koloniserede områder før Anden Verdenskrig).


Mæglingsbehov. Første Verdenskrig viste et behov for et forum til mægling ved konflikter. Alt dette førte til dannelse af Folkeforbundet i 1919, men det hindrede ikke Anden Verdenskrig. I 1945 blev det afløst af FN.


Et stærkt USA efter Anden Verdenskrig pressede på for at åbne verden op for handel (læs: USA handel). USA havde en klar interesse i en verden uden europæiske kolonier for derved at udbrede USA's egen eksport. Samtidig blev USA's nye kolonier (Hawaii, Filipinerne, stillehavsøer, Puerto Rico) og protektorater (Cuba) fastholdt, ligesom Latinamerika fortsat blev betragtet som en naturlig del af USA's baggård og udgjorde dermed et stort eksportmarked for USA.

Ingen kommentarer: