lørdag den 6. august 2011

Europas og USA´s økonomiske krise - og den danske energisektor

Denne weekend markerer Europas tilbagevenden til datidens, med løbske økonomier og stater tæt på bankerot, ligesom i 1700-tallet.
Og hvad har det med Danmark at gøre?
Alt.

Kina er nu i praksis tilbage som den udadvendte, netværksorienterede, økonomiske og kulturelle magt den var i ca. 3.300 år indtil 1644, hvorefter invasioner interne intriger (meget lig dem USA´s folkevalgte politikere frembød denne uge) m.m. gjorde, at Europa begyndte at overtage téten - økonomisk, kulturelt og militært.

Det aktuelle i denne kommentar skyldes forventningen om yderligere mistillid til Europæiske aktier mandag når børserne åbner...

Tankevækkende er det, at et Kina, uden demokrati, samtidig kommer med en 100% korrekt og saglig kritik aF USA´s hovedansvar for situationen (ligesom i 2008), grundet dets globale militære dominans og -udgifter, sekterisk politisk kultur samt løbske velfærdsudgifter.
 
Og hvad med Europa?
Udenfor Europa betragtes kontinentet fortsat som en lidt af viljeløs fåreflok, der gør som USA... også hvad fejl angår, inklusive et mentalt verdenskort i en ellers fuldt ud globaliseret verden.
I en sådan verden udmønter manglende global handing sig i tabte forsningsmæssige og økonomiske muligheder, i tabte arbejdspladser, mindre håb og i en skrantende velstand.

Som bekendt forgår alle imperier med tiden - også den Europæiske af i dag (som USA er en historisk afdeling af). Og nye imperier vil (gen-)opstå - såsom Kina, Indien og Brasilien, for nu at nævne de største, uden at nævne andre, men mindre lande med ligeså meget vækst og succes.

Det nye ved denne situation er, at blandt vinderne finder vi vækstøkonomier i det meste af Latinamerika (især Chile og Brasilien + Panama og Peru), enkelte lande i Afrika, det meste af Sydøstasien, Indien og Tyrkiet. Men Europa og Danmark? Nope..de er, i investorernes øjne, økonomier med få muligheder og for store og tunge faste udgifter - og for lav vilje til reform for at redde det bestående.
Resultatet er, at både tilliden og investeringerne flytter hen til der, hvor mulighederne og håbet er størst.

Særligt Danmark bør være foruroliget over denne længe varslet udvikling, og forventelig, udvikling.
Hvorfor lige Danmark?
Fordi særligt eksportnationen Danmark (ca. 73% af landets indtægter kom af eksport i 2009) er ikke god nok til at etablere kommercielle kontakter og rykke ind i forlængst kendte "emerging markets".
Dette kan bekræftes af undertegnede initiativer siden 2009 for at tilbyde danske virksomheder inden for energisektoren muligheden for rykke ind i de bedste latinamerikanske lande.

Især små og mellemstore danske virksomeheder savner hjælp til at at udnytte de globale muligheder ude i  Verden. Dette kan bekræftes af Energistyrelsen, af Håndværksrådet, af danskere i Brasilien og i Afrika m.fl, af Eksportrådets folk herhjemme og ude, inklusive i USA, repræsentanten i Norden for Invest in XXX land og flere andre.

At dette ikke er et nyt fænomen, kan ses af overskriften i Miljøstyrelsens blad "Miljønyt" fra år 2000, hvori der står, at "danske virksomheder er for dårlige til at udnytte nye markeder".

Hvad er årsagen?
En af de mange årsager er den danske erhvervsstruktur, bestående af mange små og mellemstore virksomheder, hvor man ikke har tradition for eller resurser til at se kloden som Mulighedernes Verden, men typisk holder sig til nabolande som Sverige, Tyskland og Storbritannien.
Denne eksportprofil viser sig uhyre sårbar, når disse eksportmarkeder så rammes af nulvækst eller kronisk lavvækst og væksten samtidig forlængst er flyttet til områder udenfor Europa.
Danske virksomheder bør ikke lade chancerne gå deres næse forbi, især ikke i lande med vedvarende vækstrater på 4 til 7% og med intet mindre end enorme potentialer for netop danske nicher, f.eks. indenfor energi og miljø.

Selvom det lyder som en overdrivelse, så må man konstatere, at man herjemme, generelt set, mangler global dannelse i fornøden grad.
Med dette menes manglen på kulturelle og sproglige kompetencer, hvilket også er nævnt af Udenrigsministeriet.
 Hvad dette angår bør lande som Svejts, Canada, Sverige og USA tjene som forbilleder. 

Uden dybt indsigt i hvordan verden ændrer sig og nye muligheder hastigt frembyder sig, er Danmark, desværre, dømt til at slæbe sig af afsted økonomisk - og højst håbe på at de vante eksportmarkeder klarer sig godt...Og dét koster danske jobs i tusindtal - og velfærd.
Yderligere uddybning og nuancering af disse konklusioner, og ikke mindst mulighederne, kan fås ved henvendelse til undertegnede, på hc@stuven.dk

Ingen kommentarer: